Zákaz řízení - přezkoušení z odborné způsobilosti

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte obsolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

Přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám byl ukončen zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci. Doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní ke dni podání žádosti o vrácení řidičského průkazu.

Jaké jsou nutné doklady:

  • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
  • v případě prominutí zbytku trestu, příslušné rozhodnutí nebo usnesení
  • výpis z karty řidiče
  • posudek o zdravotní způsobilosti
  • doklad o dopravně-psychologickém vyšetření

Dvanáct bodů

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12ti bodů.

Přezkoušení můžete absolvovat až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní ke dni podání žádosti o vrácení řidičského oprávnění.

Jaké jsou nutné doklady k přezkoušení:

  • výpis z karty řidiče
  • žádost do autoškoly
  • posudek o zdravotní způsobilosti