Výcvik řidičů

Výuka a výcvik řidičů je prováděn pro uchazeče skupin a podskupin řidičských oprávnění:

Skupina B - opravňuje k řízení
a) motorových vozidel, s výjimkou vozidel výše uvedených (pod AM, A1, A), jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750kg
b) traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500kg
c) jízdních souprav složených z motorového vozidla podle písm. a) nebo b) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3500kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla.
Věková hranice 18 let.
Výcvik se provádí na vozidle Škoda Rapid.
Individuální konzultace na učebně včetně kontrolních e-testů. Rapid

Skupina C - opravňuje k řízení motorových vozidel, s výjimkou traktorů a skupiny C1, jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 3500kg, k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750kg. Výcvik na tuto skupinu řidičského oprávnění lze provádět pouze u držitelů řidičského oprávnění na skupinu B.
Věková hranice 21 let.
Výcvik se provádí na vozidle IVECO ML 120E. Iveco