Pravidelné školení řidičů profesionálů

Řidiči, kteří jsou již držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče, jsou povinni se zúčastnit pravidelného školení ve školicím středisku v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

Školení je prováděno v souladu s vyhláškou č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., ve znění zákona č 478/2002 Sb., pro účely profesní způsobilosti řidičů podle § 47 zákona č. 247/2000 Sb., ve znění zákona č. 374/2007 Sb.

Pravidelné školení řidičů profesionálů je prováděno pouze v prostorech školicího střediska ESOX s.r.o.

Uchazeč předloží platný řidičský průkaz a platný průkaz profesní způsobilosti řidiče.

Náplň školení je daná zákonem a nelze ji měnit.

Obsah:

 • Teorie racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy (TPRŘ)
 • Uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě (VaMPP)
 • Bezpečnost provozu a ekologický provoz vozidla (BPaEP)
 • Poskytování služeb a logistiky (PSaL)
 • Hospodářské prostředí a organizace dopravního trhu (HPaOT)
 • Sociálně právní prostředí v silniční dopravě (S-PP)
 • Zdravotní rizika a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích (ZRaP)
 • Prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích (PaŘMU)

Aktuální témata:

 • Pravidla silničního provozu (PSP)
 • Dopravní předpisy jiných států (PSP)
 • Teorie zásad bezpečné jízdy (TZBJ)
 • Defenzivní přístup k řízení motorových vozidel (TJZB)
 • Technika současných motorových vozidel (TMV)
 • Vliv pneumatik na bezpečnost (TMV)
 • Převzetí nákladu, naložení, upevnění a předání (NNU)
 • Základní znalosti s manipulací nebezpečného zboží (NNU)
 • Mezinárodní doprava (PSP)
 • Ekonomika provozu (EP)
 • Opakování (OP)
Na závěr školení uchazeč obdrží potvrzení o absolvovaném pravidelném školení.