Jak se přihlásit do autoškoly ESOX

Pokud jste se rozhodli pro některý z našich kurzů, potom musíte nejprve splnit podmínky pro přijetí, které jsou stanoveny zákonem č.247/2000 Sb. v §13 odst.1.

Postupujte podle následujících pokynů:

V sekci „Dokumenty ke stažení“ si elektronicky vyplňte „Žádost o přijetí k výuce a výcviku“. Jednu kopii s vyplněnými údaji nám pošlete e-mailem nebo faxem, jako předběžnou přihlášku do autoškoly.
Druhou kopii (oboustranně vytisknutý originál) podepište a spolu s dokumentem „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti“ si nechte potvrdit praktickým lékařem. Na razítku lékaře musím být čitelné jméno lékaře (strojem, tiskacím písmem). Dále musím být na razítku uveden text „praktický lékař“. Podle zákona č. 361/2000 Sb. smí Vaši žádost potvrdit registrující praktický lékař, lékař zařízení závodní preventivní péče nebo kterýkoli praktický lékař.

S vyplněnou a podepsanou žádostí a potvrzeným posudkem o zdravotní způsobilosti navštivte v provozní době naši kancelář v budově autoškoly ESOX s.r.o. (menu Kontakty). Zde s Vámi domluvíme veškeré podrobnosti spojené se zahájením Vašeho kurzu.

Současně s podáním "Žádosti" je třeba zaplatit kursovné, popřípadě zálohu (její výše bude stanovena po vzájemné dohodě).

V ceně kurzu jsou publikace určené k výuce.

Pro informace o termínech na ostatní školení a způsobu registrace nás kontaktujte.