Kondiční jízdy

Tento výcvik je určen pro držitele řidičského oprávnění, kteří mají zájem o zdokonalení řidičských dovedností. Pro zájemce, kteří neřídili delší dobu motorové vozidlo a chtějí znovu získat jistotu za volantem nebo si osvojit řízení na určité trase (do zaměstnání, na chatu apod.).

Zájemci o tento druh výcviku si mohou stanovit:

  • počet hodin výcviku

  • trasu výcviku

  • nácvik speciálních dovedností (např. parkování, jízda ve městě)

  • vše ostatní, z čeho máte obavy při řízení motorového vozidla